ไบค์เลน

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัด และอีกหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการออกแบบและจัดสร้างถนนไบค์เลนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 70 ล้านบาท ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกีฬาครบวงจร กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนเมืองกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากไบค์เลน คือการปั่น เดิน วิ่งออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยังจะได้ปรับปรุงให้เป็นจุดพักผ่อนชมวิว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมนก ที่มีทั้งนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ใกล้สูญพันธ์ ที่ทางองค์การสวนสัตว์ฯ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาเพาะเลี้ยงปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินอกจากนั้นยังมีนกประจำถิ่น และนกอพยพหนีหนาว ที่ได้เข้ามาหากินและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากร่วม 100 ชนิด เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถดึงดูดประชาชนนักท่องเที่ยว

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว รองรับการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ หรือเมืองท่องเที่ยวกีฬา และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยังจะมีการพัฒนาถนน และปรับภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันให้เป็นที่ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาใช้บริการควบคู่กันไปด้วย


67852

135128

135129

135131

135135

135136

135142

139914

Back to Top