Tuesday, Jun 25th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กิจกรรมก่อปราสาททราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ก่อปราสาททราย ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2565 ในกิจกรรม แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ  น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม

?

53550 53552
53553 53554
53557 142183
142275 142276
142286 142287
142288 142289
142290 142291
142292 142293
142294 142295
142296 142297
s__43376660 s__43376662
s__43376663 s__43376665
s__43376666 s__43376668
s__43376669 s__43376670
s__43376671 s__43376674


You are here Home