Friday, Apr 19th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นายธนกร  นวลพริ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พนักงานลูกจ้าง  ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ร่วมกับสภาวัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์      
 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง  โรงเรียน  สถานศึกษา  ส่วนราชการ  ในพื้นที่ตำบลเสม็ด  ได้กำหนดจัดงานโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์
และตักบาตรเทโวโรหณะ  ประจำปี  2565 ในระหว่างวันที่  10-11  ตุลาคม  2565 ณ  บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง  และบริเวณถนน
ทางเข้าจนถึงบันไดทางขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง    โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น  พิธีบวงสรวง  พิธีกวนข้าวทิพย์ 
การประกวดกวนข้าวทิพย์  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อ เป็นการบำรุงศาสนา  รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย  
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

img_7798 img_7794
img_7790 img_7792
img_7810 img_7807
img_7817 img_7814
img_7817 img_7851
img_7853 img_7854
img_7859 img_7875
img_7879 img_7883
img_7887 img_7895
img_7901 img_7903
img_7905 img_7935
img_7939 img_7941
img_7942 img_7943
img_7973 img_7980
img_7982 img_7983
img_7986 img_7987
img_7992 img_7998
img_8005 img_8013
img_8022 img_8025
img_8034 img_8047
img_8050
1 2
3 4
5 6
7 img_7763
img_7766 57664
57666 57667
img_7772 img_7773
57107 img_9881
img_8199 img_8207
img_9840 img_8420
img_8405 img_8400
img_8237 img_8414
img_8245 img_8283
img_8311 img_8314
img_8316 img_8326
img_8331 img_8332
img_8335 img_8338
img_8340 img_8341
img_8342 img_8344
img_8346 img_8351
img_8364 img_8370


You are here Home