Thursday, Feb 09th

Last update07:05:54 PM GMT

Font Size

Cpanel
                 วันที่  4มี.ค 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เสม็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 ณ มณฑลทการบกที่26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกัก ในอ่างน้ำและเขื่อนมีปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

อ่านเพิ่มเติม...

           19   กุมภาพันธ์  2564 อบต.เสม็ด ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการจิตอาสาฯ -กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ..โดยร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าลานพระพระสุภัทรบพิตร รอบๆ เขตห้ามล่าฯ ภูเขาไฟกระโดง และบริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

อ่านเพิ่มเติม...

?                     11กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มทบ.26 รวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า                    11 ก.พ.64 เวลา 0900 พ.อ.สันทัด จันทน์มาลา รอง ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวกันไฟป่า เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมืองฯจว.บ.ร. ซึ่งวัดป่าเขาน้อยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงมีพื้นที่บริเวณกว้าง และมีต้นไม้หลายหลากสายพันธุ์ อีกทั้งยังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลัดใบ ทำให้อาจเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในบริเวณวัด และเพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให้ไฟป่าไหม้ลุกลามเข้าสถานที่สำคัญของทางวัด มทบ.26 จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ทำแนวป้องกันไฟป่าขึ้น โดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากหน่วย มทบ.26, รด.จิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และประชาชน มาร่วมทำแนวกันไฟป่า จำนวน 258 คน                    นอกจากนี้ มทบ.26 ยังได้จัดชุดฉีดพ่นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาฉีดพ่นตามบริเวณที่มีการประกอบพิธีทางศาสนาของทางวัดอีกด้วย ?

อ่านเพิ่มเติม...

? งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563   วันที่ 2-3 ตุลาคม  2563 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนทีองถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  วันที่ 1-2 กันยายน 2563 ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายประพจน์ เรืองประโคน ปภ.อบต.เสม็ด พร้อมทีมงาน ป้องกันฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

อ่านเพิ่มเติม...

                                                   องค์การบริหารส่วนำบลเสม็ดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ?

อ่านเพิ่มเติม...

11มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม:พิธีมอบกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 50,000 ต้น จัดโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน โดยท่านอธิบดี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  และท่านรองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน คณะทำงานไตรภาคีเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและทำพิธีมอบต้นกล้าไม้ให้กับเครื่อข่ายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด  ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นประดู่  ต้นพยุง ต้นกันเกรา ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ ?

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 5
You are here ข่าวกิจกรรม