Friday, Dec 01st

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  วันที่ 1-2 กันยายน 2563 ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายประพจน์ เรืองประโคน ปภ.อบต.เสม็ด พร้อมทีมงาน ป้องกันฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

อ่านเพิ่มเติม...

                                                   องค์การบริหารส่วนำบลเสม็ดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ?

อ่านเพิ่มเติม...

11มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม:พิธีมอบกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 50,000 ต้น จัดโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน โดยท่านอธิบดี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  และท่านรองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน คณะทำงานไตรภาคีเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและทำพิธีมอบต้นกล้าไม้ให้กับเครื่อข่ายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด  ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นประดู่  ต้นพยุง ต้นกันเกรา ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ ?

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 3 จาก 5
You are here ข่าวกิจกรรม